Medische keuringen

Per 1 januari is de Wet op de Medische Keuringen in werking getreden. Die wet verbiedt het doen van medische keuringen voor een baan of voor een werknemersverzekering.

Nu beweren de verzekeraars in het artikel 'Werknemers in nieuwe baan een jaar onverzekerd' (22 januari), dat het verbod op medische keuringen hen zo diep in hun belangen treft dat zij genoodzaakt zijn drastische maatregelen te nemen. Om te compenseren dat zij risico's van zieke werknemers niet meer in kunnen schatten, stellen zij, zullen ze voortaan nieuwe werknemers (die gewoon verzekeringspremies betalen) een jaar lang niet verzekeren.

Die stelling is onterecht en misleidend. Onterecht, omdat de bedoeling van de Wet op de Medische Keuringen in zijn tegendeel wordt gekeerd. De houding van de verzekeraars leidt immers tot verstarring van de arbeidsmarkt omdat niemand meer durft te wisselen van baan. Misleidend, omdat verzekeraars het doen voorkomen alsof medische keuringen een goed en noodzakelijk instrument zijn om risico's in te schatten. Er zijn echter andere mogelijkheden, zoals het gebruik van statistische gegevens van grote groepen. Dat verzekeraars het niet altijd nodig achten individuele werknemers te keuren blijkt ook uit het feit dat een aantal verzekeraars al vóór de invoering van de wet geen keuringen meer verrichtte, bijvoorbeeld bij pensioen- en WAO-gatverzekeringen.