Lerarenstaking

Toen ik eind jaren vijftig naar de middelbare school ging werd ook op zaterdag les gegeven. Dan hoefden we slechts tot één uur naar school. Ook onze docenten werkten dus op zaterdag, net als alle andere werknemers in die tijd. De vrije zaterdag was nog niet ingevoerd, en de werkweek telde vier en veertig uren.

De weektaak van een docent voortgezet onderwijs (HBS en Gymnasium, te vergelijken met Havo, Atheneum en Gymnasium nu) bestond destijds uit 26 lessen. Daarnaast waren er natuurlijk de voorbereidingen, correcties, vergaderingen, ouderavonden, leerlingenbegeleiding en de examens. Al deze taken tezamen leverden (na verrekening van de vakanties) een gemiddelde werkweek op van 44 klokuren. Inmiddels is de werkweek bij een volledige baan in de meeste sectoren gedaald van 44 uur tot 38 uur.

Maar de leraren voortgezet onderwijs moeten nu 28 lessen geven en de andere taken zijn bepaald niet minder geworden. Ook de jeugd is vast niet makkelijker dan eind jaren vijftig. En deze leraren staken om hun 44 urige werkweek weer terug te mogen krijgen! Wat een arbeidsethos. De minister mag blij zijn met zulke serieuze hardwerkende werknemers.