Landelijke opkoop van fosfaatrechten

DEN HAAG, 5 FEBR. Minister Van Aartsen (Landbouw) geeft varkensboeren die hun bedrijf willen sluiten in maart een tweede kans met een nieuwe regeling voor het opkopen van fosfaatrechten. De nieuwe regeling geldt voor het hele land.

De minister verwacht dat meer boeren van de landelijke regeling gebruik zullen maken dan van de vorige opkoopregeling, die in december van start ging en alleen voor het door varkenspest getroffen gebied gold. Die leverde slechts 31 gegadigden op. Zij waren bereid hun fosfaatrechten voor 46 gulden per kilo aan het ministerie te verkopen en hun bedrijf te sluiten, 479 boeren vroegen een te hoge prijs voor een kilo fosfaat. Het ministerie had aan ruim 5.600 bedrijven aanvraagformulieren verzonden.

De nieuwe regeling is weliswaar landelijk, maar hanteert verschillende prijzen per regio. Van Aartsen heeft laten weten de prijs per kilo fosfaat niet te willen verhogen. De huidige prijs is gebaseerd op de marktprijzen zoals die golden tussen juli 1996 en juli 1997. Landbouworganisatie LTO-Nederland had eerder aangedrongen op een hogere prijs per kilo fosfaat.

Voorzitter C. van Gisbergen van de vakgroep varkenshouderij LTO-Nederland is tevreden over de nieuwe regeling, hoewel hij erop blijft aandringen dat Van Aartsen “nu echte marktprijzen moet gaan betalen”. Dat betekent volgens Van Gisbergen ten minste 65 gulden per kilo. Voor hem staat vast dat elke boer die eigenlijk wil stoppen zich dan laat uitkopen. Ook de uitbreiding naar het hele land vindt Van Gisbergen positief.

In totaal is van de 475 miljoen gulden die het ministerie heeft uitgetrokken voor de herstructurering van de varkenshouderij 50 miljoen gulden gereserveerd voor de opkoopregelingen. De eerste tranche kostte het ministerie 1.332.000 gulden, waarmee het 25.000 kilo fosfaat uit de markt kon halen.