Koekkoek woordvoerder af

DEN HAAG, 5 FEBR. CDATweede-Kamerlid en justitiespecialist A. Koekkoek zal niet langer optreden als woordvoerder van de CDA-fractie bij het conflict tussen minister Sorgdrager (Justitie) en de top van het openbaar ministerie. Fractielid Van der Camp neemt de woordvoering over.

Van der Camp geldt als een van de zwaargewichten in de fractie die het CDA in de oppositie gezicht moet geven. Hij maakt ook deel uit van het fractiebestuur.

Vorig najaar besloot de fractietop al dat het CDA met het oog op de Tweede-Kamerverkiezingen van mei op een aantal belangrijke beleidsterreinen zogenoemde 'pinch-hitters' zal inzetten.

Deze Kamerleden moeten de opvattingen van het CDA “gezaghebbend” neerzetten en in de publiciteit “stevig” opereren.

De beslissing Koekkoek als woordvoerder te vervangen, nam de fractieleiding deze week na een discussie over het opereren van de fractie in de zaak-Sorgdrager.

Officieel wordt gemeld dat de woordvoering overgaat naar een blijvend Kamerlid, omdat de CDA-fractie verwacht dat de problemen op het departement van Justitie na de verkiezingen nog zullen aanhouden.

Op de achtergrond speelt echter ook kritiek op het opereren van Koekkoek een rol.

Op de avond dat het conflict tussen minister Sorgdrager en het college van procureurs-generaal in de publiciteit kwam, drong de justitiespecialist aan op het aftreden van minister Sorgdrager.

CDA-fractieleider De Hoop Scheffer trok vorige week in het spoeddebat met de minister een andere lijn. Hij vroeg minister-president Kok de eerste verantwoordelijkheid in deze zaak op zich te nemen. Op vragen van andere fracties bestreed De Hoop Scheffer dat Koekkoek om het aftreden van Sorgdrager had gevraagd.

Koekkoek blijft op andere terreinen overigens de eerste justitie-woordvoerder van de CDA-fractie. Hij keert op zijn eigen verzoek niet terug in de Tweede Kamer. Koekkoek, Kamerlid sinds 1994, wil zich weer volledig met zijn wetenschappelijke werk bezighouden. Hij is nu parttime hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg