Kerkactie tegen 24-uurseconomie

UTRECHT, 5 FEBR. Onder het motto 'Neem de tijd om te leven' starten twintig kerkgenootschappen in maart een protestactie tegen de 24-uurseconomie. Duizenden handtekeningen van gelovigen moeten de politiek duidelijk maken dat een verdere economisering van de samenleving ongewenst is. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), initiatiefnemer van de actie, vraagt deze week zo'n zesduizend geloofsgemeenschappen aan het protest mee te doen. De handtekeningenactie eindigt vlak voor de Kamerverkiezingen van 6 mei. De vakcentrales van FNV en CNV ondersteunen de protestactie. (ANP)