Frankrijk bezorgd over grote aantal zelfdodingen

ROTTERDAM, 5 FEBR. Uit een gisteren gepubliceerd onderzoek blijkt dat Frankrijk zich ernstige zorgen maakt over het toenemende aantal gevallen van zelfdoding in het land. De onderzoekers wijten de verontrustende stijging ondermeer aan de onzekerheid op de arbeidsmarkt. Ze concluderen dat zelfdoding langzamerhand moet worden beschouwd als “een van de grote probleem van de volksgezondheid”.

Het rapport is verschenen naar aanleiding van de tweede Nationale Dag voor de voorkoming van zelfdoding, die vandaag in Frankrijk wordt gehouden. Volgens de onderzoekers staat Frankrijk - als traditioneel hoog scorende zelfdodings-landen als de vroegere Oostbloklanden en China buiten beschouwing worden gelaten - op de vierde plaats van landen met veel zelfdodingen, achter Finland, Denemarken en Oostenrijk.

In 1996 benamen 11.280 Fransen zich het leven en deden ongeveer 150.000 mensen daartoe een poging. Van iedere 100.000 Fransen sterven er 20 als gevolg van zelfdoding; in vergelijkbare landen als Groot-Brittannië en Italië zijn dat er 7, in de Verenigde Staten 12.

“Het leven is dodelijk in Frankrijk. Meer nog dan het verkeer”, waarschuwt een commentator van het dagblad Le Monde.

In de jaren negentig is vooral onder arbeiders tussen 25 en 49 jaar het aantal zelfdodingsgevallen opvallend gestegen. Het percentage ligt inmiddels zes keer hoger dan bij mensen met een witte-boordenfunctie. Voor de onderzoekers is dat een aanwijzing dat zelfdoding steeds vaker “een uitdrukking is van sociale en niet alleen van persoonlijke en relationele wanhoop”. Daarmee doelen ze in de eerste plaats op de onzekere stituatie op de arbeidsmarkt en de stijgende werkloosheid in Frankrijk. Oudere werknemers maakten carrière in een tijd van sterk vertrouwen in de groeiende welvaart, in familiebanden en pensioenrechten. Voor de nieuwe generatie zijn die zekerheden verdwenen.

Het aantal gevallen van zelfdoding neemt onder jongeren sterk toe. Uit het rapport blijkt dat 11 procent van alle jongeren (iets meer meisjes dan jongens) tussen 15 en 19 jaar de afgelopen twaalf maanden serieus heeft overwogen zelfdoding te plegen. Vier procent van de jongeren ondernam daadwerkelijk een poging tot zelfdoding, en voor een kwart van hen was het zelfs al de tweede poging. Slechts 38 procent van de jongeren heeft na een mislukte zelfdodingspoging hulp gezocht bij een psycholoog of psychiater.

Ook onder jongeren is angst voor de toekomst, en dan vooral het dreigende gevaar van langdurige werkloosheid een belangrijke reden voor zelfdoding. Dat is het volgens de onderzoekers altijd zo geweest. Uit de cijfers van de laatste vijftien jaar blijkt er een rechtstreeks verband te bestaan tussen jeugdwerkloosheid en zelfdoding.