Europa-debat (1)

Prof. Philipse roept in zijn artikel van 15 januari, op tot een publiek debat over Europa dat volgens hem niet wordt gevoerd.

De discussie is nog nooit zo controversieel geweest en het opgeven van de goeie goudomrande gulden gaat kennelijk ook filosoof Philipse te ver. Helaas verliest hij, buiten zijn vakgebied tredend, ook de regels van een goede argumentatie uit het oog.

Philipse toont echt niet te weten waar hij het over heeft als hij zich op het gebied van de vergelijkende wetenschap en de economische geschiedenis begeeft. De gemeenschappelijke en gelijkwaardige dollar is ingevoerd toen de Staten van de VS van Amerika nog heel wat meer te vertellen hadden dan nu

Het Europees parlement is nooit een farce geweest, want heeft immer een grote invloed op het Europees integratieproces uitgeoefend. Het is dat echter al helemaal niet meer, sinds door het Verdrag van Amsterdam de 'codecisieprocedure' tot vrijwel het gehele beleidsterrein is uitgebreid en op alle andere terreinen uitdrukkelijk het adviesrecht is erkend. Het EP kan nu met recht medewetgever en machtiger dan menig nationaal parlement genoemd worden. De bezielende concepties van een verenigd en democratisch Europa, die precies vijftig jaar geleden in de Ridderzaal werden geconcipieerd, komen dit jaar met de totstandkoming van de EMU en de uitbreiding van de Unie naar Centraal- en Oost-Europa heel dicht bij verwezenlijking. Daar valt natuurlijk heel wat aan te verbeteren en dat zullen we als politiek verantwoordelijken immer blijven doen.