EU: internationaal handvest tegen misbruik Internet

BRUSSEL, 5 FEBR. De Europese Commissie stelt voor te komen tot een internationaal handvest om misbruik van wereldwijde communicatienetwerken als het Internet te voorkomen.

Dat verklaarden gisteren de Europese Commissarissen Sir Leon Brittan (Buitenlandse Handel) en Martin Bangemann (Telecommunicatie) op een gezamenlijke persconferentie.

De Commissie wil dit plan voorleggen aan de Europese raad van ministers, aan handelspartners als de Verenigde Staten en Japan, aan de computerindustrie en aan de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. Het internationaal handvest dat de Commissie voorstelt, moet behalve privacy ook beveiliging en codering regelen. De Commissarissen willen op vrijwillige basis tot afspraken komen.

Bangemann ontkende dat het gaat om de oprichting van een internationale organisatie. “Het was een misverstand dat we een nieuwe internationale organisatie zouden willen”, aldus Bangemann, doelend op protest hiertegen uit de Verenigde Staten.Komt er geen verdrag, dan dreigt volgens Bangemann overregulering, want iedereen zal zelf proberen regels op te stellen. Zijn collega Brittan voegde er aan toe: “Als we niets doen zal er een gebrek aan vertrouwen zijn bij de Internet-gebruikers.”

Dit jaar nog wil de Europese Commissie een rondetafelbijeenkomst organiseren over gezamenlijke aanpak van de controle op wereldwijde communicatienetwerken. Ook wil ze een ministeriële bijeenkomst organiseren over het onderwerp, op zijn laatst begin volgend jaar. In de loop van volgend jaar zou overeenstemming over het internationaal handvest moeten worden bereikt.