Duitsland wil het roken aan banden leggen

ROTTERDAM, 5 FEBR. Van de huidige kanselier, Helmut Kohl, is bekend dat hij graag een pijp opsteekt. Dat hij zich verzet tegen een wetsvoorstel dat de rechten van de Duitse roker aan banden moet leggen, waardoor de staatskas bovendien veel accijnsgelden dreigt mis te lopen, viel te verwachten. Maar zelfs minister van Volksgezondheid Horst Seehofer is tegen.

Vele jaren wordt er in Duitsland al gebakkeleid over een antirookwet, vandaag wordt er in de Bondsdag over gestemd. De meningsverschillen lopen dwars door de partijen heen. Zelfs binnen de regering is men het oneens - zo is minister van Milieu Angela Merkel een voorstander van de nieuwe wet. Het wetsvoorstel is ingediend door drie parlementariërs van CDU, SPD en FDP; 133 andere leden hebben al gezegd voor de wet te zullen stemmen. Zij zullen waarschijnlijk worden gesteund door de Groenen, die eigenlijk een veel strengere wet zouden willen maar zeker weten dat daarvoor geen meerderheid te vinden is.

Als de wet wordt aangenomen, zal roken verboden zijn in het openbaar vervoer en op stations en vliegvelden. Ook in bedrijven mag alleen nog worden gerookt in speciaal daarvoor gecreëerde ruimtes. Wie zich daar niet aan houdt kan rekenen op geldboetes van tussen de honderd en vijfduizend mark.

De tabaksindustrie vindt strengere wetgeving onzinnig. Ook nu al kunnen bedrijven op grond van een arbeidsomstandighedenwet uit 1996 besluiten om het roken te verbieden. Maar volgens de pleitbezorgers van de nieuwe wet is dat niet voldoende. Volgens een richtlijn van de Europese Unie hebben niet-rokers het recht op bescherming van hun gezondheid, overigens zonder nader in te vullen wat dat betekent. Finland is het enige land waar roken op de werkplek verboden is, en alleen Griekenland en Luxemburg hebben geen enkele regeling op dit gebied. Sommige Duitse bedrijven belonen niet-rokers met een bonus op het maandsalaris van honderd mark. Ze geven als reden dat niet-rokers minder vaak ziek zijn.