DNB prijst certificaten zo scherp mogelijk

AMSTERDAM, 5 FEBR. Net als ongeveer een maand geleden heeft De Nederlandsche Bank ook deze week haar deviezenvoorraad verder zien slinken. In lijn daarmee liet DNB ook het nog uitstaande bedrag aan Nederlandsche Bank Certificaten (NBC's) afnemen, mede door een scherpe prijsstelling.

Als gevolg van de valutacrises in het begin van de jaren negentig nam de deviezenvoorraad van de centrale bank door haar interventies fors toe. Sindsdien laat DNB deze voorraad geleidelijk afnemen tot normalere proporties. Deze week heeft een Europese partij aan DNB guldens verkocht (circa 625 miljoen) in ruil voor vreemde valuta.

Omdat de koers van de Amerikaanse dollar in de verslagweek weer flink steeg, maakte de post 'waarderingsverschillen goud en deviezen' haar verlies van vorige week goed en steeg met ruim 500 miljoen. Per saldo leveren bovenstaande posten een daling op van circa 125 miljoen gulden op de actief-post 'vorderingen en waardepapieren in buitenlandse geldsoorten'.

De Weekstaat toont echter een grotere daling van deze post. Dit is het gevolg van trekkingen van twee landen op het IMF. Deze hadden blijkbaar vreemde valuta nodig die DNB verstrekte (300 miljoen gulden) in ruil voor een grotere vordering op het IMF (in SDR's).

Ook het uitstaande bedrag aan NBC's (6-maands schuldpapier) is deze week verder afgenomen. Meermalen is in deze rubriek al vermeld dat de NBC's na de valutacrises zijn geïntroduceerd om het structurele deel van het geldmarktoverschot af te romen. Naarmate de deviezenvoorraad afneemt naar een normaal niveau, is het NBC-instrument minder noodzakelijk en geeft DNB steeds minder NBC's uit.

Hiermee wordt ook geanticipeerd op de komst van de EMU, waar het NBC-instrument geen rol meer zal spelen. Terugdringen hiervan doet ze onder meer door het rendement hierop zo scherp mogelijk (voor DNB: zo laag mogelijk) vast te stellen. Deze keer leidde dat tot een rendement van 3,45 procent. Vergelijkbaar hiermee is het 6-maands AIBOR-tarief dat op de dag van de veiling 3,57 procent noteerde. Daarmee ligt het NBC-rendement 12 basispunten onder AIBOR.

Op zichzelf is een lager rendement op schuldpapier van een betrouwbare debiteur als DNB niet bijzonder. Nu DNB minder nieuwe NBC's wil uitgeven, kan ze een nog lager rendement vaststellen. Eerdere NBC-rendementen lagen meestal rond de 10 basispunten onder AIBOR. Het verschil van 2 basispunten levert, bij het nu toegewezen bedrag, DNB een kleine ton op.

Bron: ING Economisch Bureau