Deel van D66 tegen groei van 3 procent

DEN HAAG, 5 FEBR. Een deel van de achterban van D66 wil de passage in het verkiezingsprogramma schrappen waarin staat dat moet worden gestreefd naar drie procent economische groei. Dat zou moeten gebeuren op het partijcongres van volgende week zaterdag.

Deze leden zijn het niet eens met de vaststellers van het concept-verkiezingsprogramma dat een goed milieubeleid alleen gerealiseerd kan worden met een dergelijke economische groei. Ze willen deze 'koppeling' loslaten. Het hoofdbestuur van de partij heeft het amendement ontraden.

Al bij de presentatie van het verkiezingsprogramma, oktober vorig jaar, bleek de paragraaf over een economische groei van drie procent gevoelig te liggen.

De voorzitter van de programcommissie, M. van Hulten, verraste de partijtop door openlijk van deze passage afstand te nemen. Later legde hij zijn functie als voorzitter van de programcommissie om die reden neer.

Zijn bezwaar, dat nu door een deel van de leden wordt gesteund, richtte zich tegen de 'ongeclausuleerde' economische groei. Volgens Van Hulten was drie procent economische groei van paragraaf 10 onverenigbaar met de wel door hem gesteunde paragraaf 14. Daar staat: “Niet de milieunormen die voor de economie het beste uitkomen moeten gelden, maar de normen die voor het milieu noodzakelijk zijn.”

Behalve voor het aanpassen van de groei-paragraaf pleit een aantal leden ook voor een striktere handhaving van de milieunormen voor de Luchthaven Schiphol. Nu staat in het verkiezingsprogramma dat de maximale capaciteit van de luchthaven, 44 miljoen passagiers per jaar, mag worden overschreden als vliegtuigen geluidsarmer worden. De betreffende D66-leden willen dat de groei onder alle omstandigheden beperkt wordt.

Een ander opmerkelijk amendement betreft de aanpassing van de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Mensen met een inkomen onder de 3500 gulden per maand zouden moeten worden ontzien.