De Limburger drukt artikel en weerwoord af

ROTTERDAM, 5 FEBR. Dagblad De Limburger heeft vandaag een artikel gepubliceerd waarin burgemeester A. van Goethem van de gemeente Beek ervan wordt beschuldigd ten onrechte onkostenvergoedingen te hebben geïnd. Tegelijkertijd moest de krant op last van de rechter het weerwoord van de burgemeester afdrukken.

Dagblad De Limburger was door een uitspraak vorige week van de president van de rechtbank in Maastricht gedwongen het weerwoord te publiceren. Die bepaalde dat Van Goethem onvoldoende mogelijkheden had gehad om wederhoor te geven. De president bepaalde dat hij voor publicatie 24 uur de tijd moest hebben om het artikel in te zien en het van commentaar te voorzien.

Dagblad De Limburger zal met de journalistenvakbond NVJ in beroep gaan tegen de uitspraak. Omdat dit nog enkele maanden in beslag kan nemen, besloot de krant vandaag toch te publiceren. Volgens NVJ-secretaris I. Brakman is de kern van het beginsel van persvrijheid, zoals vastgelegd in de grondwet, in het geding. Daarin is bepaald dat publicaties alleen achteraf getoetst kunnen worden op hun rechtmatigheid.

Voor het artikel deed journalist J. Dohmen een half jaar onderzoek naar de declaraties van Van Goethem. Volgens Dohmen heeft Van Goethem over de jaren 1992-1996 naar schatting enkele duizenden guldens ten onrechte aan onkostenvergoeding ontvangen. Hij zou privéreizen als dienstreizen hebben gedeclareerd en zich tijdens andere privéreizen door de gemeentebode hebben laten vervoeren. Ook zou hij ten onrechte parkeerkosten hebben gedeclareerd.

Nadat Van Goethem aanvankelijk niet mee wilde werken aan het artikel, stemde hij uiteindelijk toch in met een interview met Dohmen op 21 januari. Na een aantal vragen brak Van Goethem het gesprek echter af, omdat Dohmen geen inzage wilde geven in alle informatie die hij op dat moment over de burgemeester had verzameld. Volgens de president van de rechtbank heeft Van Goethem met de weigering niet zijn recht op wederhoor verspeeld, omdat het gesprek “veeleer de kenmerken van een verhoor” vertoonde.

De beschuldigingen aan het adres van de burgemeester zijn opgenomen in een artikel op de voorpagina van de krant. Onder een achtergrondartikel over de aantijgingen op pagina negen, staat het weerwoord van Van Goethem. Daarin stelt hij ondermeer dat voor elke door hem gereden kilometer een specificatie beschikbaar is, dat hij niet 750 gulden maar slechts 18 gulden aan parkeergeld heeft gekregen en dat al zijn reiskosten zijn gebaseerd op zijn functioneren als burgemeester. Het weerwoord is door de krant van commentaar voorzien.

Van Goethem liet vanochtend weten ontevreden te zijn over de wijze waarop zijn weerwoord is afgedrukt. “Het is onvolledig en op onderdelen onjuist.” Hij beraadt zich op nadere stappen.