Dassen vaker onder auto

BEEK, 5 FEBR. Das & Boom, een vereniging voor bescherming van bedreigde diersoorten, verwacht dat dit jaar meer dan vijfhonderd dassen op onnatuurlijke wijze zullen sterven. De meeste zullen door auto's worden overreden, vooral op plattelandswegen.

Een belangrijke oorzaak van het toenemende aantal verkeersslachtoffers is volgens een woordvoerder van Das & Boom een forse toename van het aantal autokilometers in de nachtelijke uren. Vooral op sluiproutes zouden veel dassen worden aangereden.

Op zo'n driehonderd wegen waar veel dassen onder de auto kwamen, zijn tunnels aangelegd. “Maar we kunnen niet alle wegen inrasteren. Daarom moeten wegen die geen doorgaande functie hebben, worden afgesloten”, vindt hij.

Afgezien van de toenemende sterfte door het verkeer, gaat het goed met de dassenstand. De populatie telde vorig jaar circa 2.400 dassen. In 1980 werd een dieptepunt van duizend bereikt. “Maar als het aantal in het verkeer gedode dassen de natuurlijke aanwas overstijgt, is het zo gedaan met die groei”, zegt de woordvoerder.

Een andere zorg voor de vereniging is de daling van de gemiddelde leeftijd van de dieren. De das wordt in Nederland mede door de verkeersongevallen gemiddeld niet ouder dan vijf jaar, ongeveer zeven jaar minder dan normaal. Vorig jaar werden 403 dassen door auto's doodgereden. Ongeveer tachtig dassen kwamen onder een trein, verdronken of werden gestroopt.