CURLINGSTEEN

De steen die bij curling wordt gebruikt, is van graniet. Hij bestaat uit drie lagen en een handvat. De diameter is ongeveer dertig centimeter en de steen weegt zo'n twintig kilo. Voor de wedstrijd wordt water op het ijs gesproeid. Daardoor ontstaat een ruwe laag, die met een bezem vlakker kan worden gemaakt. Met die bezem proberen de andere spelers stevig schrobbend het ijs warm te maken en steen te sturen.