Advies aan gouverneur; Aruba mag ingezetenen uitleveren

ROTTERDAM, 5 FEBR. De door de Verenigde Staten aan Aruba gevraagde uitlevering van twee vooraanstaande Arubaanse zakenlieden, Alex jr. en Eric Mansur, wegens het op grote schaal witwassen van drugsgeld, is toelaatbaar.

Dit advies heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba gisteren uitgebracht aan de gouverneur van Aruba O. Koolman. Hij kan nog een veto uitspreken. Het hof heeft de gouverneur wel opdracht gegeven om de Amerikanen nog een keer nadrukkelijk te vragen om een toezegging van de Amerikanen, dat de twee na hun berechting toestemming krijgen een eventuele straf op Aruba te uitzitten.

De in principe toegestane uitlevering betreft twee leden van de in politiek, zaken, media, bank- en verzekeringswezen oppermachtige Arubaanse familie Mansur, Alex jr. en Eric. Ze worden ervan verdacht voor een Colombiaans drugskartel veertig miljoen dollar te hebben witgewassen. Hun uitlevering - de eerste keer dat Arubanen worden uitgeleverd - heeft veel verzet opgeroepen op het eiland waar men de VS en Nederland justitieel kolonialisme verwijt.

Het gerechtshof heeft ten aanzien van drie andere Arubaanse zakenlieden een tussenbeschikking genomen. De procureur-generaal van Aruba T. van Daalen heeft opdracht gekregen de Amerikanen “aanvullend bewijsmateriaal” te vragen. De raadsheren wijzen erop dat de Hoge Raad eerder dit jaar heeft bepaald dat verrichte huiszoekingen in het onderzoek naar de verdachten Habibe en Arends onrechtmatig waren. “Bij deze stand van zaken staat het het hof niet vrij op genoemd bewijsmateriaal acht te slaan en in het bijzonder niet om daar bewijskracht aan te ontlenen”, aldus het hof.

Van Daalen heeft de Amerikanen gisteren telefonisch verzocht om 'onbesmet' materiaal. De Amerikaanse justitie beschikt naar eigen zeggen nog over voldoende belastende getuigenverklaringen over het handelen van de Arubanen. Habibe heeft volgens de Amerikanen 80.000 kilo cocaïne en 250.000 pond marihuana de VS binnengebracht. M. Moszkowicz sr., advocaat van A. Arends, noemt de beschikking “een voorlopig succes”. Over zijn cliënt en de zakenman Cybulkiewicz - die beiden met gezondheidsproblemen kampen - wil het hof eerst weten of ze detentie in de VS aankunnen.