21 landen voor Azië-overleg

WASHIONGTON, 5 FEBR. De Verenigde Staten hebben 21 landen een uitnodiging gestuurd voor speciaal overleg op een nader te bepalen datum over de crisis in Azië. President Clinton opperde de mogelijkheid voor de bijeenkomst in november tijdens een vergadering van de APEC (landen rond de Grote Oceaan). Het is de bedoeling dat de ministers van Financiën en de centralebankpresidenten praten over de lessen die ze kunnen trekken uit de crisis. Uitgenodigd zijn onder meer de zeven grote industrielanden (G7), China, Brazilië, Rusland en India. (Reuters)