'Vluchtelingen geweerd'; Waarschuwing voor Bosnische moslim-leiders

SARAJEVO, 4 FEBR. De internationale gemeenschap heeft gisteren de Bosnische moslims opgeroepen een eind te maken aan de belemmeringen voor de terugkeer van Servische en Kroatische vluchtelingen naar Sarajevo. Als ze dat niet doen komen er sancties, zo werd gisteren gewaarschuwd aan het eind van een conferentie in de Bosnische hoofdstad.

Volgens de internationale gemeenschap moeten de moslimautoriteiten nog dit jaar twintigduizend Serviërs en Kroaten in staat stellen naar Sarajevo terug te keren. “Sarajevo moet weer waarlijk multi-etnisch worden”, aldus de tekst van een zonder stemming aangenomen slotverklaring van de 'Sarajevo Returns Conference'. De stad, aldus de verklaring, heeft een voorbeeldfunctie in Bosnië: als Sarajevo weer vluchtelingen laat terugkeren, zullen andere steden in Bosnië volgen. Volgens de slotverklaring moeten de Bosnische moslims ook ernst maken met het multi-etnisch onderwijs en met maatregelen die discriminatie van werkzoekende niet-moslims verbieden. Er moet een amnestiemaatregel komen om de Servische en Kroatische vluchtelingen aan te moedigen en teruggekeerde vluchtelingen moeten voor een periode van vijf jaar worden vrijgesteld van de dienstplicht in het Bosnische regeringsleger. Een speciale commissie, bestaande uit plaatselijke en internationale functionarissen, zal later deze maand in het leven worden geroepen om toe te zien op die maatregelen.

De internationale gemeenschap is de afgelopen maanden sterk gefrustreerd door de onwil van de moslimautoriteiten in het kanton Sarajevo om niet-moslims naar hun woonplaats te laten terugkeren. Die frustratie kwam gisteren tot uitdrukking in de openhartige taal van sommige vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap. Sommigen van hen dreigden de moslims met sancties als ze niet aan de twee jaar geleden in het Dayton-akkoord vastgelegde verplichtingen voldoen. J. Brian Atwood, de leider van een Amerikaans ontwikkelingsprogramma, zei dat als de moslims verder in gebreke blijven alle nieuwe projecten voor de wederopbouw zullen worden geschrapt. Ook andere sprekers uitten zich in die zin.

De Bosnische president Alija IzetbegoviEÉc, leider van de Bosnische moslims, zei op de conferentie dat de moslims hun medewerking zullen verlenen aan de terugkeer van niet-moslimvluchtelingen. Maar hij voegde daar direct aan toe dat moslims die zijn verdreven uit steden die door de Bosnische Serviërs en Kroaten worden bestuurd, ook moeten kunnen terugkeren en dat Kroatië Kroatische Serviërs moet laten terugkeren die naar Bosnië zijn gevlucht. (Reuters, AP)