Toezichthouder: meer concurrentie; PTT moet rekening telefoon wijzigen

ROTTERDAM, 4 FEBR. De Opta, toezichthouder op de Nederlandse telefoniemarkt, wil dat PTT Telecom de telefoonkosten anders berekent. Concurrenten krijgen dan meer kans zich te ontplooien en telefoneren kan goedkoper worden.

Het voorstel daartoe van de Opta is vanochtend voorgelegd aan de telefoonmaatschappijen, naast PTT Telecom onder meer Enertel (energiebedrijven) en Telfort (British Telecom en NS). Binnen twee maanden wordt een beslissing verwacht. Als het voorstel van Opta effectief wordt, verliest Telecom feitelijk zijn laatste monopolie.

Opta wil dat telefoonabonnees voortaan een aparte, vaste prijs betalen voor de telefoonlijn tussen hun huis en de telefooncentrale, het zogeheten aansluitnet. PTT Telecom rekent het gebruik van het aansluitnet nu nog door in de gesprekskosten. Ze berekent dit tarief ook aan concurrenten die gebruik maken van zijn aansluitnet. Zo houdt PTT Telecom invloed op de kosten van zijn concurrent. Volgens de Opta moeten de concurrenten 'een veel hoger tarief' betalen dan de PTT zichzelf per minuut berekent.

De telefoniemarkt is sinds 1 juli vorig jaar in Nederland volledig opengesteld voor concurrentie. Die richt zich vooral op internationale telefonie. Dit komt mede door de doorberekening van de kosten van het aansluitnet, die relatief veel invloed hebben op de tarieven voor lokale telefonie.

Als de kosten voor het aansluitnet apart worden berekend, zal het abonnementstarief volgens de PTT met 10 gulden per maand toenemen. In een reactie stelt het bedrijf zich mede om die reden tegen het voorstel van de Opta te verzetten. “Wij zijn er geen voorstander van die kosten op deze manier aan de klant door te berekenen.”

Opta erkent dat de abonnementskosten zullen stijgen, maar gaat er vanuit dat de gesprekskosten voor de consument drastisch zullen dalen. Dat geldt zowel voor de tarieven van PTT Telecom zelf als voor die van concurrenten. Uiteindelijk is de consument volgens de Opta goedkoper uit. Alleen mensen die heel weinig bellen zullen een hogere rekening krijgen. Voor deze categorie zou een speciaal laag tarief moeten komen. Voor minder draagkrachtigen zou Verkeer en Waterstaat een compensatieregeling kunnen treffen.

De tarieven die PTT Telecom berekent aan de concurrenten zijn sinds de liberalisering van de telefoonmarkt een bron van conflicten. Al eerder heeft de Opta bepaald dat de zogeheten interconnectiekosten, die concurrenten betalen voor gebruik van het PTT-net, te hoog liggen.

PTT Telecom beklemtoont dat de Opta met zijn voorstel indruist tegen het beleid van minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat. Zij heeft een jaar geleden voorgesteld de kosten van het aansluitnet door te berekenen in de gesprekskosten, hetgeen de PTT nu al doet.