Spoedeisende hulp

In NRC Handelsblad van 30 januari stond een bericht over een vrouw die in het Eindhovense Catharina Ziekenhuis niet de juiste behandeling gekregen zou hebben en daarna in een ander ziekenhuis is overleden.

Uit het beschrevene maak ik op dat de toestand van de vrouw op de afdeling spoedeisende hulp niet optimaal beoordeeld zou zijn. Eens te meer blijkt hieruit het ontbreken van het specialisme spoedeisende geneeskundige hulp in ons land. In België wordt iedere patiënt die arriveert op de afdeling spoedeisende hulp door of onder directe verantwoordelijkheid van een urgentie-arts-specialist beoordeeld en behandeld. In het Verenigd Koninkrijk bestaat eveneens het specialisme emergency medicine, evenals in de Verenigde Staten. In Duitsland zijn het notärtze die dit werk doen, in veel gevallen anesthesiologen. In andere Europese landen is een dergelijke ontwikkeling ook gaande. Nederland ligt ver achter. Het lijkt tijd dat wij ook eens iets op dit gebied gaan doen.