Sanering Haagse schuld gelaakt

DEN HAAG, 4 FEBR. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG is zwaar misnoegd dat minister Zalm (Financiën) volhardt in zijn besluit de financiële sanering van de gemeente Den Haag te laten betalen door alle andere gemeenten in het land. VNG-voorzitter Opstelten noemt de gekozen oplossing gisteren in een verklaring “volstrekt verkeerd”. Den Haag heeft vorig jaar van het kabinet 1,1 miljard gulden ineens ontvangen om uit de financiële problemen te komen. Daarmee kwam een einde aan de artikel-12 status die de stad onder curatele plaatste. Het rijk financiert het bedrag voor, maar het gemeentefonds moet de 1,1 miljard in acht jaar inlopen. (ANP)