Politiebonden dagen Dijkstal voor rechter

DEN HAAG, 4 FEBR.De gezamenlijke politiebonden (NPB, ACP, VHMP en ANPV) spannen een kort geding aan tegen minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken).

De bonden willen de minister via de rechter dwingen de regeling voor flexibel uittreden vanaf 55 jaar uit te voeren. Het overleg hierover tussen bonden en minister liep medio januari vast.

Dijkstal vindt de manier waarop de bonden de regeling willen uitvoeren te duur. Bij de besprekingen over een nieuwe arbeidsovereenkomst kwamen Dijkstal en de bonden overeen dat de nieuwe regeling niet duurder mag zijn dan de bestaande. Het ministerie voorziet dat veel politiemensen van 55 jaar en ouder gebruik gaan maken van de regeling.

Volgens de bonden kan de minister niet aantonen dat de nieuwe regeling voor vervroegd uittreden niet gefinancierd kan worden. Zij kwalificeerden eerder het optreden van Dijkstal als “onbetrouwbaar”, omdat hij “stelselmatig” gemaakte afspraken ter discussie stelt en “geheugenverlies” vertoont.

Na het vastlopen van het overleg over de regeling kondigden de bonden al actie aan. Volgens een woordvoerster van de Nederlandse Politiebond (NPB) gaat de dagvaarding later deze week de deur uit.

Begin vorig jaar bereikten Dijkstal en de politiebonden een principe-akkoord over een tweejarige arbeidsovereenkomst voor de veertigduizend werknemers bij de politie. Het akkoord voorziet in een structurele loonsverhoging van 3,9 procent en een eenmalige uitkering van 2,3 procent. Met ingang van 1 oktober 1998 wordt een 36-urige werkweek ingevoerd bij de politiekorpsen.

De bestaande regeling voor vervroegd uittreden op 60-jarige leeftijd wordt vervangen door een individuele spaarregeling die een flexibele pensionering mogelijk moet maken. Agenten die veel sparen kunnen op 55-jarige leeftijd stoppen met werken. Nadere berekeningen wijzen volgens Dijkstal uit dat deze voorstellen erg kostbaar zijn. De bonden vinden dat Dijkstal niet kan bewijzen dat de kosten te veel stijgen.

De bonden zullen het conflict over het flexibel pensioen tevens voorleggen aan de advies- en arbitragecommissie.