Grote druk op kabinet; 'Sta meer vluchten toe op Schiphol'

DEN HAAG, 4 FEBR. Het kabinet komt onder steeds grotere druk te staan om in te stemmen met een voorstel van Schiphol om de luchthaven ook dit jaar toe te staan meer vluchten te verwerken dan tot dusverre was afgesproken.

KLM UK, een dochteronderneming van de KLM, wil in Brussel bij de Europese Commissie een procedure aanspannen tegen de Nederlandse overheid, omdat de beperkingen die de maatschappij op Schiphol boven het hoofd hangen in strijd zouden zijn met de Europese concurrentieregels.

Drie Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, de KLM, Transavia en Martinair, die veel vluchten zullen moeten annuleren wanneer Schiphol dit jaar niet verder mag groeien, hebben intussen een protestdemonstratie aangekondigd voor vrijdagmorgen op het Binnenhof. Een delegatie van circa 500 mensen, onder wie de topmensen van de bedrijven, wil de regering een petitie aanbieden. Een woordvoerder van de KLM wijst erop dat eventuele beperkingen op Schiphol zullen leiden tot het verlies van banen: dit jaar 1800 banen en indirect nog eens 4.000.

In het Torentje bij premier Kok is gisteren overleg gevoerd over de kwestie. Volgens bronnen op het ministerie van Verkeer en Waterstaat neigt een meerderheid in het kabinet er inmiddels toe in te stemmen met het plan dat Schiphol vorige maand heeft ingediend. Op grond hiervan zou Schiphol 40.000 meer starts en landingen kunnen verwerken dan de 360.000 die er tot nu toe waren afgesproken. Een probleem is echter dat het voorstel op gespannen voet staat met de wettelijk vastgelegde normen voor de geluidsoverlast.

Een woordvoerder van het ministerie van VROM ontkende vanmorgen dat minister De Boer, die niet deelnam aan het overleg in het Torentje wegens een verblijf in het buitenland, in een isolement zou zijn geraakt. De Boer is van mening dat Schiphol alleen mag groeien als de wettelijke geluidsnormen daardoor niet worden overtreden. Vrijdag zal er nader overleg worden gevoerd in het kabinet over de kwestie Schiphol. De VROM-woordvoerder zei er niet vanuit te gaan dat het kabinet dan al tot een besluit zou komen.

Intussen heeft het kabinet gisteren een wetsontwerp ingediend bij de Tweede Kamer, dat voorziet in de versnelde aanleg van een vijfde start- en landingsbaan op Schiphol. Het kabinet hoopt dat deze wet al op 1 juni in werking kan treden, zodat de aanleg dit najaar kan beginnen en de baan in 2003 gereed kan zijn. Het is echter nog onzeker of de Kamer hiermee zal instemmen, mede omdat de Raad van State bezwaar heeft aangetekend tegen het ontwerp.