Franse leraren één dag in staking

PARIJS, 4 FEBR. Docenten in het Franse middelbaar onderwijs zijn in een felle strijd verwikkeld met minister van Onderwijs Claude Allègre. Zij klagen over de rechtspositie en verwijten de minister confronterend gedrag. Hij noemt het onderwijs in Frankrijk 'statisch' en de bonden 'archaïsch'.

Gisteren had de grote dag moeten worden in een golf van ontevredenheid. Volgens de bonden volgde 60 procent van het onderwijzend personeel de stakingsoproep. Het ministerie hield het op 30 procent stakers. Reden voor de minister om vandaag te concluderen dat tweederde van de docenten achter hem staat. De acties worden volgens Allègre gevoed door een paar vakbonden “die bang zijn hun macht te verliezen”.

Op straat liepen gisteren in Parijs enige duizenden docenten te demonstreren. Uit hun spandoeken en toespraken bleek dat het protest evenzeer tegen de minister als tegen zijn beleid is gericht; hij streeft spreiding van verantwoordelijkheden na in het sterk gecentraliseerde Franse onderwijs. Eén lerares uitte haar opvatting over minister Allègre muzikaal: 'Allegro, ma non troppo', snel en levendig, maar zonder haastige spoed.

De concentratie op de figuur van de minister is niet verwonderlijk. Hij is een boezemvriend van premier Lionel Jospin. Toen Jospin onder premier Rocard het ministerie van Onderwijs zelf bestierde in de late jaren '80 deed Allègre als naaste adviseur ook al de haren van de bonden te berge rijzen.

Sinds hij in juni verantwoordelijk werd voor het zware ministerie van onderwijs en wetenschappen heeft Claude Allègre zijn dogmadoorbrekende praktijk hervat in één van de meest gereglementeerde sectoren van de Franse overheid. Hij heeft bij herhaling gezegd dat het verzuim (12 procent) te hoog is en het landelijk bepaalde carrièrebeleid in het onderwijs anders en beter kan. Tot stijgend ongenoegen van de bonden, die een stevige vinger in de pap hebben.

Voor de bonden is de maat vol. Zij eisen optrekken van de laagste salarisschalen en een einde van de beledigingstactiek; zij beloven nieuwe, hardere acties vóór de Paasvakantie. “Wie in het Franse onderwijs iets wil veranderen, moet tegen stakingen kunnen”, zegt Allègre laconiek.

Eén van de onderwerpen waar Chirac in '95 zijn presidentiële campagne op voerde was het 'schoolritme': Franse kinderen moeten ongezond hard werken omdat zij zo weinig en onhandige schooldagen hebben, allerlei grote- en tussenvakanties, woensdag vrij en zaterdagochtend school. Veel werkende ouders waren blij met Chiracs idee daar wat aan te doen. De bonden niet. Zelfs Allègre laat het thema nog even rusten.