ECD en verzekeraars strijden tegen fraude

De Economische Controle Dienst heeft een speciaal team opgericht met het doel de fraude door medische specialisten en tandartsen te bestrijden. Dit bleek gisteren in Ede op een congres over fraude binnen de verzekeringswereld.

Het Verbond van Verzekeraars komt binnenkort met een speciaal fraudeprotocol. Een van de onderdelen van die gedragscode zou de instelling kunnen zijn van een zwarte lijst van frauderende tussenpersonen. Ook moeten verzekeraars eisen stellen aan de kwaliteit van assurantietussenpersonen.