Correcties & Aanvullingen

Danserspoli

Onder de kop Behandeling met voorrang blijft, maar praten erover blijft taboe (in de krant van vrijdag 30 januari, pagina 7) wordt de 'danserspoli voor balletdansers en musici' een 'bedrijvenpoli' genoemd. Dit is onjuist. Het Medisch centrum voor dansers en musici, zoals de poli officieel heet, is weliswaar allereerst bestemd voor dansers en musici met orthopedische klachten maar daarnaast - op verwijzing - toegankelijk voor patiënten voor wie de aanwezige expertise van nut kan zijn. De kliniek wordt gefinancierd op de in de gezondheidszorg gebruikelijke manier.