Ambtenaar ruilt vrije dagen voor computer

DEN HAAG, 4 FEBR. Ongeveer 1.700 ambtenaren van de gemeente Den Haag hebben vrije dagen ingeleverd in ruil voor een computer. Zij deden dat in het kader van het zogenoemde PC-privé project.

Verantwoordelijk wethouder G. Verkerk (VVD) maakte dat gisteren bekend.

Verkerk is zó enthousiast, dat hij het project wil aanmelden bij het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden. Hij denkt dat het idee ook landelijk aan kan aanslaan. In het project leveren gemeenteambtenaren ADV-dagen (arbeidsduurverkorting) in voor een computer.

Verkerk benadrukt dat hij het belangrijk vindt dat de ambtenaren ook thuis kunnen werken op een computer. Bovendien wil hij stimuleren dat de ambtenaren goed overweg kunnen met Internet, cd-rom en dataverkeer.

De wethouder erkent dat het project gevoelig ligt bij de vakbonden. Die pleiten in het overleg over arbeidsvoorwaarden al een groot aantal jaren voor arbeidsduurverkorting, opdat meer mensen aan een baan geholpen kunnen worden. In ruil voor korter werken hebben ze loonmatiging betracht.

Verkerk wacht met de aanmelding bij het landelijk overleg totdat met de bonden overeenstemming is bereikt over het ruilen van vrije dagen voor computers.