Zorgongelijkheid

De algemeen directeur van de zorgverzekeraars, mr. N. de Jong, schrijft in de krant van 21 januari dat het eveneens in het belang van patiënten zou zijn, wanneer van degenen die een beroep doen op Orthopedie en Riagg, aan hen die een dienstverband hebben, de zogenaamde werknemers dus, voorrang gegeven zou worden.

Hij voorspelt een toekomstige situatie die te vergelijken zou zijn met de kassa's in het grootwinkelbedrijf: door opening van één extra kassa is iedereen sneller aan de beurt.

Maar wie garandeert (en betaalt) méér medische mankracht bij de Orthopedie en de Riaggs, wanneer werknemers eerder op een behandelingslijst geplaatst zullen worden?

Vooralsnog zal het gewoon een opschuiven zijn: de vergelijking gaat mank. Een orthopeed verdient meer dan een cassière, en terecht. Het effect zal zijn dat ouderen (55+) en zij die onder te grote werkdruk leven in de genoemde sector van de gezondheidszorg het loodje zullen leggen.