Voor bekeerde moordenares in VS tikken laatste uren weg

HUNTSVILLE, 3 FEBR. De uren tikken weg voor de ter dood veroordeelde Karla Faye Tucker (38), een voormalige prostituee uit Texas die in 1983 twee mensen ombracht met een pikhouweel. De Raad voor gratie en vrijspraak van de staat Texas verwierp gisteren met 16 tegen 18 stemmen een verzoek om haar doodvonnis om te zetten in levenslange gevangenisstraf.

Daarmee is haar executie door middel van een dodelijke injectie, vanavond om zes uur plaatselijke tijd in een staatsgevangenis in Huntsville, dichterbij gekomen. Als het vonnis ten uitvoer wordt gelegd, is Tucker de eerste vrouw in Texas die sinds de Burgeroorlog wordt geëxecuteerd en landelijk gezien de tweede sinds het Hooggerechtshof in 1976 de doodstraf opnieuw invoerde.

Tucker heeft om clementie gevraagd omdat ze tijdens haar gevangenisjaren godsdienstig is geworden en niet langer een bedreiging zou vormen voor de samenleving. Gouverneur George Bush van Texas, een zoon van de voormalige president, kan de executie dertig dagen uitstellen en de Raad voor gratie en vrijspraak vragen om haar zaak opnieuw te bezien. Victor Rodriguez, voorzitter van de raad, sloeg die deur nagenoeg dicht toen hij gisteren verklaarde dat dit de laatste maal was dat zijn college de zaak-Tucker nader heeft bezien. De raad heeft nog nooit een doodvonnis ongedaan gemaakt en Bush heeft nimmer uitstel verleend voor een executie.

In de voor moordenaars doorgaans weinig vergevingsgezinde Verenigde Staten tekent zich steeds meer steun af voor Tuckers verzoek om clementie. Die deernis lijkt allereerst ingegeven door een anachronistisch aandoende vorm van ridderlijkheid. Onder de 6.180 mensen die ter dood zijn veroordeeld sinds de herinvoering van de doodstraf in 1976, waren slechts 116 vrouwen en onder de 432 veroordeelden die sindsdien daadwerkelijk zijn geëxecuteerd was maar één vrouw.

Daarbij komt dat de religieuze rechterzijde, onder leiding van de televisiedominee Pat Robertson, zich het lot van Tucker heeft aangetrokken. Robertson, in discussies over de doodstraf doorgaans een oudtestamentische engel der wrake, heeft een verbond gesloten met fervente tegenstanders van de doodstraf, die in de VS gemeenlijk worden gerekend tot de politieke linkerzijde.

Tucker zegt binnen de muren van haar cel tot inkeer te zijn gekomen en heeft zich, onder invloed van de gevangenispredikant, bekeerd tot het fundamentalistische christendom. Reden voor Robertson om Tucker te beschouwen als een nieuw mens: “De Bijbel zegt dat eenieder die zich vindt in Christus herboren wordt. God heeft Karla vergeven.”

De laatste vrouw die in Texas werd geëxecuteerd, was Chipita Rodriguez. Zij werd in 1863 opgehangen omdat ze een paardenhandelaar had doodgeslagen met een bijl. (Reuters)