VEB is berichten bedrijven over crisis Azië beu

De Vereniging van Effectenbezitters is de stroom ongestructureerde mededelingen van bedrijven over de gevolgen van de crisis in Azië beu.

AMSTERDAM, 3 FEBR. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil inzicht in de gevolgen van de invoering van de euro en van het millennium op de gang van zaken bij de beursgenoteerde bedrijven. Alle ondernemingen hebben de afgelopen dagen een brief daarover gehad. Zij krijgen tevens een vragenlijst voor hun opvattingen over het debat over grotere zeggenschap van beleggers dat dit jaar op de aandeelhoudersvergaderingen gevoerd moet worden naar aanleiding van de veertig aanbevelingen van de Commissie-Peters. De VEB heeft in elk Nederlands beursfonds ten minste één aandeel, zodat elke vergadering bezocht kan worden. Vijf vragen voor Femke van 't Groenewout, juriste van de VEB.

Waarom verstuurt de VEB nu deze brieven?

Van 't Groenewout: “Wij hadden dit al een tijdje in ons hoofd ter voorbereiding van het seizoen met de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen. Het zijn brieven aan bijna 200 ondernemingen, daar zitten beleggingsfondsen niet bij. Veel dingen die wij vragen liggen voor de hand, maar veel ondernemingen durven nog ter plekke op vergaderingen te zeggen dat zij niet wisten dat naar sommige onderwerpen gevraagd zou worden en dat zij zich niet hebben kunnen voorbereiden. Nu hebben zij ook nog de tijd om onze publicaties over bijvoorbeeld de aanbevelingen van Peters en onze opvattingen over optieregelingen te lezen.”

Het tijdstip van de crisis in Azië, de invoering van de euro en de gevolgen van het millennium kwamen wat dat betreft goed uit?

“Min of meer wel. Dat hebben wij allemaal maar gecombineerd. Dit weekeinde was er weer allerlei nieuws aan die fronten. Uitspraken van Kalff (bestuursvoorzitter ABN Amro, red.) over de gevolgen van de Azië-crisis, cijfers over de miljarden guldens die met de oplossing van het millenniumprobleem zijn gemoeid. Dat zal bij een groot aantal bedrijven op een of andere manier toch effect hebben op hun resultaten of hun strategische positie, maar er zijn maar twee of drie bedrijven die daarover tot nu toe een persbericht hebben uitgegeven. Het is informatie die voor beleggers relevant is. We zijn al die ongestructureerde berichten van bedrijven over het Azië-probleem beu.”

U vraagt bedrijven uiterlijk vier weken voor hun aandeelhoudersvergadering te reageren. Wilt u nog voldoende tijd hebben om zelf onderwerpen op de agenda van de vergadering te krijgen?

“Nee, daar is het niet direct voor bedoeld. Wij maken voor Nederlandse en buitenlandse professionele beleggers, zoals pensioenfondsen, een proxy-rapport met een samenvatting van de inhoud van het jaarverslag, de onderwerpen die op de aandeelhoudersvergadering aan de orde komen plus ons advies daarover. In spaarzame gevallen proberen wij een onderwerp op de agenda te zetten. Vorig jaar bijvoorbeeld het voornemen van Ahold om zich vrijwillig te conformeren aan het Nederlandse structuurregime (waardoor de zeggenschap van beleggers sterk wordt gereduceerd, red.). De statuten van Ahold bieden aandeelhouders overigens de mogelijkheid om zaken op het agenda te zetten.”

Verwacht u dat iedereen op de brief reageert?

“Ik verwacht dat een hoop ondernemingen reageren. De meeste voldoen keurig aan ons verzoek, anders wordt het ook voor hen lastiger op de aandeelhoudersvergaderingen.”

En als zij niet reageren?

“Dan vragen wij het nog een keertje. Een beetje wijze ondernemer zal begrijpen dat hij een standpunt klaar moet hebben.”