Ritzen dreigt twee lerarenopleidingen desnoods te sluiten

ROTTERDAM, 3 FEBR. Twee HBO-eerstegraads lerarenopleidingen, aan de Hogeschool Rotterdam & Omstreken en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, moeten voor 1 juni aantonen hoe ze hun opleiding gaan verbeteren.

Dit heeft minister Ritzen (Onderwijs) geschreven in een brief aan de twee opleidingen. Lukt dat niet, dan zullen de opleidingen worden gesloten, aldus Ritzens woordvoerder.

Dat wordt de eerste keer dat HBO-opleidingen gedwongen worden te sluiten wegens tekortschietende kwaliteit. Acht HBO-eerstegraads lerarenopleidingen (voor leraren op middelbare scholen) dragen sinds 1 juli vorig jaar het ministeriële predikaat 'zorgelijk'.

De opleidingen schoten inhoudelijk tekort en leverden bovendien te weinig studenten af. In zes van de acht opleidingen spreekt Ritzen per brief nu zijn vertrouwen uit, omdat die volgens hem hebben aangetoond hoe ze hun opleiding gaan verbeteren. De Hogeschool Rotterdam en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden hebben dat volgens de minister niet gedaan.

Voor A. van de Bogaard, faculteitsdirecteur van de lerarenopleidingen in Leeuwarden, is de waarschuwing “geen verrassing”. Hij hoopt vóór juni de samenwerking tussen zijn eerstegraads opleiding en de Rijksuniversiteit Groningen “rond te hebben”, waardoor de opleiding volgens hem zal verbeteren. “Dat is essentieel voor de carrière-perspectieven van HBO-ers die leraar willen worden”, aldus Van de Bogaard.

Het ultimatum volgt na vijf jaar lang problemen met de lerarenopleidingen. In 1993 toonde de visitatiecommissie zich “somber” over de kwaliteit van de opleidingen. Ruim drie jaar later, in mei 1996, sloot de Onderwijsinspectie zich na onderzoek aan bij deze visie op de opleidingen, die weinig verbetering te zien hadden gegeven. Vorig jaar juli gaf Ritzen de opleidingen een 'zorgelijkheidsverklaring' en drie maanden de tijd om te bewijzen hoe ze hun opleiding gingen verbeteren. De Hogeschool Holland, de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeshool van Arnhem en Nijmegen, de Fontys Hogescholen in Eindhoven, de Hogeschool van Utrecht en de Stichting Windesheim Hogescholen hebben een voor Ritzen bevredigend antwoord gegeven op deze vraag. De meeste kiezen onder andere voor samenwerking met een naburige universiteit. Juist goede lerarenopleidingen zijn de komende jaren noodzakelijk, omdat er een tekort is aan studenten die leraar willen worden. Veel leraren gaan de komende jaren met pensioen en voor de lerarenopleidingen bestaat weinig animo.