Rekenkamer kritiseert werkwijze Kustwacht

DEN HAAG, 3 FEBR. Negen diensten van zes ministeries sturen de Kustwacht aan. En dat maakt het lastig om op een gecoördineerde manier toezicht te houden op grens, milieu, visserij en scheepvaartverkeer, de taak van de Kustwacht.

Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport dat vandaag is verschenen over het functioneren van de Kustwacht.

Door de gebrekkige coördinatie is het ook voor het personeel van verschillende diensten moeilijk samenwerken.

Zo mogen douanemensen 56 uur achtereen varen, maar politiemensen maximaal elf uur. De politie kan daarom niet altijd mee.

Verder kampt de Kustwacht met een tekort aan vliegers en blijken opsporingsambtenaren niet op tijd beschikbaar te zijn om mee te varen of te vliegen.

Ook is het materieel van de Kustwacht niet altijd berekend op zijn taak. Schepen kunnen soms niet ver genoeg de Noordzee op. En als een schip uitvalt is er geen vervanging mogelijk.

De Rekenkamer heeft verder geconstateerd dat sommige taken, zoals het bergen van afgezonken illegale vissersnetten, niet werden uitgevoerd omdat onduidelijk was welke dienst van welk ministerie de kosten daarvoor zou moeten dragen.

Door al deze problemen heeft de Kustwacht maar eenderde van de acties uitgevoerd die het vooraf gepland had.

De schepen hadden in 1996 3.600 uur moeten varen, maar haalden slechts 900 uur. Nachtelijke vluchten werden niet uitgevoerd, waardoor maar beperkt op illegale lozingen kon worden gecontroleerd.