Operatie in Londen vergoed

DEN HAAG, 3 FEBR. De Haagse zorgverzekeraar Azivo heeft terecht hartpatiënten, die al langer dan twee maanden op een wachtlijst stonden, in Londen laten opereren. De Ziekenfondsraad moet daarom de kosten, dertigduizend gulden per operatie, aan Azivo vergoeden. Dit heeft de Raad van State gisteren bepaald.

Met deze uitspraak komt een eind aan de procedure die de verzekeraar in 1993 tegen de Ziekenfondsraad begon. De raad had de uitgaven van Azivo, onder meer voor de behandeling van eem vrouw in 1992 in Londen, afgekeurd en wenste deze niet uit de centrale kas van het ziekenfonds te vergoeden. Volgens de Ziekenfondsraad was behandeling elders in de Nederland mogelijk geweest. Azivo meende echter dat de patiënt daar weer achteraan op de lijst zou komen te staan, waardoor de overschrijding van de wachttijd alleen maar groter zou worden. De Raad van State is het eens met de ziektekostenverzekeraar.