Oost-Europese vrouw slechter af

BOEDAPEST, 3 FEBR. De politieke omwentelingen in Oost-Europa sinds 1989 hebben de positie van de vrouw er niet beter op gemaakt. Met name in de politiek is de positie van de vrouw aanzienlijk verslechterd.

In 1989 was ruim een kwart van de afgevaardigden in de parlementen van de landen van Oost-Europa vrouw. Nu is dat nog maar 7 procent. Volgens medewerkers van het Netwerk voor Vrouwenstudies in Boedapest, is dat een gevolg van verrechtsing. In veel landen zijn sinds de val van de communisten centrum-rechtse partijen aan de macht gekomen die meer oog hebben voor traditionele waarden. (Reuters)