NS wil met hoger tarief op intercity meer winst maken

DEN HAAG, 3 FEBR. De Nederlandse Spoorwegen zoeken naarstig naar manieren om de winst van het in 1994 verzelfstandigde bedrijf de komende jaren van drie procent per jaar te verhogen tot zo'n tien procent. In een naar de pers uitgelekt, voorlopig 'business plan' voor de jaren 1998-2002 wordt onder andere geopperd hogere tarieven in te voeren voor intercity-treinen dan voor stoptreinen en de nu ook nog tijdens de drukke avonduren geldende korting voor kaarthouders te laten vervallen.

Een woordvoerder van de NS bevestigde vanmorgen dat deze mogelijkheid voorkwam in het business plan. Maar ze onderstreepte dat het hierbij slechts om “denkrichtingen” gaat en dat er nog niets is besloten. Het plan wordt nog steeds aangepast. “Zo'n prijsdifferentiatie tussen stoptreinen en intercity's komt er de komende paar jaar niet en ook de intrekking van kortingen tijdens de avondspits is op dit moment niet aan de orde”, aldus de woordvoerder.

Ze gaf toe dat het bedrijf hard nadenkt over manieren om de inkomsten te verhogen. “Net als elk ander zelfstandig bedrijf kunnen wij niet toe met een rendement van een procentje of drie per jaar en moeten we eerder denken aan zo'n tien procent.” Ze herinnerde er tevens aan dat de prijsverhogingen in de jaren sinds de verzelfstandiging beduidend lager waren uitgevallen dan in de jaren daarvoor. Vorig jaar zag de NS zich genoopt onder druk van Den Haag een geplande prijsverhoging voor jaarkaarten met een jaar uit te stellen.

GroenLinks heeft onmiddellijk verontrust gereageerd op deze berichten en verzocht om een schriftelijke toelichting van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) omtrent het spoorbeleid voor de komende jaren. Een woordvoerder wees erop dat de Tweede Kamer nog steeds wacht op een reeds lang beloofde notitie van de minister over ditzelfde onderwerp.

De reizigersvereniging Rover heeft de plannen van de NS eveneens met enige scepsis begroet. “In zo'n business plan zetten ze natuurlijk niet zomaar losse flodders”, zei een woordvoerder. “Uit de berichten in de media maak ik op dat er vreemde ideeën instaan, waarvan het resultaat zal zijn dat je je klanten alleen maar wegjaagt. Zo'n 90 procent van alle houders van een kortingskaart heeft die juist genomen om ook in de avondspits te kunnen reizen. Met zo'n verkapte prijsverhoging jaag je die zo weg.”

Hij stelde verder dat de NS zich beter eerst kan richten op een verbetering van de kwaliteit van de aangeboden diensten alvorens de prijzen te verhogen. Ook de NS zelf gaf toe dat het met de punctualiteit in het laatste kwartaal van 1997 zeer slecht was gesteld.