Nijholt in rol van begenadigd docent

Het Nieuwe de la Mar-theater in Amsterdam viert zijn 50-jarig bestaan met een reeks masterclasses. Willem Nijholt begon.

AMSTERDAM, 3 FEBR. Pas om kwart voor twaalf sloot Willem Nijholt gisteravond de eerste masterclass af van de vier, die dit voorjaar worden gehouden in het jubilerende Nieuwe de la Mar-theater. Zeven van de tien studenten waren toen aan de beurt geweest; voor de andere drie was geen tijd meer. Woord voor woord en zin voor zin gaf Nijholt betekenis aan de liedjes die door elk van de jonge solisten - eerst nog vlak en voorspelbaar, maar gaandeweg steeds levendiger - werden gezongen. “We gaan vandaag dingen onder de tekst uit peuteren,” zei hij, en zo was het.

De masterclass-serie wordt georganiseerd in samenwerking met de Akademie voor Kleinkunst, waar eindexamenstudenten en beginnende kleinkunstenaars met enige professionele ervaring zich kunnen aanmelden. Na twee workshops wordt telkens de groep gekozen die op de avond zelf mag aantreden voor de openbare les. Willem Nijholt was gisteravond de master voor liedvoordracht; na hem volgen Freek de Jonge (cabaret, op 9 maart), Kees van Kooten (comedy, op 6 april) en Paul de Leeuw met Eddy Habbema (musical, op 11 mei). De recettes zijn bestemd voor de renovatie die het vijftigjarige theater volgend jaar moet ondergaan.

Op de eerste avond, waar vooral repertoire werd behandeld van de cd die hij maakte met componist Frans Ehlhart, toonde Nijholt zich een begenadigd docent, pedagoog en inspirator, die zijn aandacht onverstoorbaar bleef richten op de soms nog prille prestaties van de studenten - ondanks gelach en applaus uit de zaal. Telkens wist hij onvermoede betekenissen en onverwachte mogelijkheden in de tekst aan te wijzen, zonder overigens zijn eigen interpretatie dwingend op te leggen. Hij deed wel eens iets voor, maar alleen als suggestie.

Begeesterd wees hij steeds op de schoonheid van de Nederlandse taal (“wat doen we toch met dat Engels, de hele tijd?”) en op de woorden die een tekst spannend kunnen maken. “Harde, lange, hoge noten krijgen tegenwoordig veel applaus, maar ga niet hangen in de klank,” hield Nijholt zijn gehoor voor. “Het gaat erom de betekenis van de woorden op toon te zingen.”

Het theater is niet ingegaan op verzoeken om tv-opnamen te maken tijdens deze serie. Men wil de deelnemende studenten niet blootstellen aan meedogenloze camera's.