Kort geding na fout diagnose

ROTTERDAM, 3 FEBR. Een vrouw heeft een kort geding aangespannen tegen het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, omdat door een computerfout in haar dossier stond vermeld dat zij seropositief was. Daar was echter geen sprake van. Volgens het ziekenhuis is het 'eigenlijk' uitgesloten dat bij meer patiënten een verkeerde diagnose in het dossier is gekomen. De vrouw ontdekte de fout zelf toen zij in 1994 haar dossier meekreeg naar een ander ziekenhuis. Zij eist een schadevergoeding wegens geleden schade. (ANP)