ITO toetst scholieren

ASSEN, 3 FEBR. Op 5.503 basisscholen (driekwart) is vandaag de ITO-eindtoets (voorheen CITO-toets) voor leerlingen in groep acht begonnen. De toets duurt drie dagen. Het gaat om zo'n 130.000 leerlingen.

De basisschooljeugd moet in drie dagen 240 meerkeuzevragen beantwoorden.

Vandaag en overmorgen krijgen de scholieren opgaven over taal, rekenen en informatieverwerking (topografie, tabellen en grafieken). Morgen staat het onderdeel wereldoriëntatie op het programma. De leerlingen moeten dan de juiste antwoorden op vragen over biologie, geschiedenis en aardrijkskunde aankruisen op een formulier. Daarom staat het de scholen vrij hieraan mee te doen. Wereldoriëntatie is voor de vierde keer onderdeel van de toets.

De score die leerlingen bij de ITO-toets halen, geldt samen met het advies van de basisschool als een belangrijke indicator voor de schoolkeuze (VBO tot VWO).