Euro

Aanhakend aan de brief van de heer Kettner over de invoering van de euro (22 januari), vraag ik mij af, welk land als eerste uit een toekomstig financieel moeras moet worden getrokken.

Uit krantenberichten begrijp ik, dat de Franse regering graag aan de forse wensen van de Franse werklozen tegemoet zou willen komen, daar echter nu geen geld voor heeft, maar dergelijke steun op termijn - na toetreding tot de Monetaire Unie? - wel heeft toegezegd. Het zal mij niet verbazen, als Frankrijk de eerste kandidaat wordt.