Breuk Felix Meritis en Discordia

ZOETERMEER, 3 FEBR. Staatssecretaris Nuis (cultuur) ziet geen mogelijkheid meer voor bemiddeling in het conflict tussen de culturele instellingen Stichting Felix Meritis Foundation en Maatschappij Discordia in Amsterdam. Nuis schrijft dat in een gisteren verstuurde brief aan de Tweede Kamer.

Het conflict gaat over de huur en het gebruik door toneelgezelschap Discordia van onderdelen van het gebouw Felix Meritis aan de Keizersgracht. Het door Nuis met een miljoen per jaar gesubsidieerde Discordia komt volgens eigen zeggen door het geschil bijna niet meer toe aan het uitvoeren van de in het Cultuurplan goedgekeurde activiteiten.

Nuis had in december beide instellingen gevraagd mee te werken aan een bemiddelingspoging. Mr. P. Witteman, oud-vice-president van het gerechtshof te Amsterdam, was gevraagd uit te zoeken of het conflict nog te beslechten was. Witteman heeft de staatssecretaris geschreven dat dit niet het geval is.

Discordia heeft wel een akte met opdracht tot bindend advies ondertekend, maar Stichting Felix Meritis Foundation niet. De stichting stelde voor de ondertekening beperkende voorwaarden die Witteman te ver gingen. Nuis gaat eerst met Discordia praten over de gevolgen van het niet meer te lijmen conflict.