Brabant wil stroom uit kippenmest halen

TILBURG, 3 FEBR. Het is mogelijk om met pluimveemest energie op te wekken. Daarvoor zou een centrale kunnen worden gebouwd, die jaarlijks 175.000 ton kippenmest omzet in 53 miljoen kiloWattuur energie, ofwel 0,06 procent van het jaarverbruik in Nederland. Dat stelt een Brabantse initiatiefgroep, waarin onder meer de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond NCB en de organisatie van pluimveehouders zitten.

In Engeland zijn al twee van dergelijke centrales in gebruik. De Engelsen zouden volgens de Brabantse initiatiefgroep zo te spreken zijn over deze vorm van energieopwekking dat besloten is tot de bouw van een derde centrale.

De afgelopen dagen zijn op verschillende plaatsen in Noord-Brabant bijeenkomsten met pluimveehouders gehouden om te kijken of zij garant willen staan voor de levering van pluimveemest. Eerdere pogingen om voldoende varkensdrijfmest voor de productie van mestkorrels in een speciaal daarvoor gebouwde fabriek in Helmond geleverd te krijgen mislukten, waardoor de fabriek failliet ging.

De Brabantse Milieufederatie (BMF) meent dat pluimveemestverbranding zeer weinig kans van slagen heeft. Volgens een KEMA-rapport, aldus de BMF, zullen pluimveehouders veel meer geld beschikbaar moeten stellen als ze hun mest ter verbranding aanbieden dan ze nu krijgen bij levering aan akkerbouwers. Pluimveemest is meer gewild dan varkensdrijfmest, onder meer omdat er veel minder waterige substantie in zit.

De milieufederatie betwijfelt of een leveringsprijs van 25 gulden per ton, waarvan de initiatiefgroep uitgaat, haalbaar is. De organisatie twijfelt bovendien of de daarmee opgewekte energie duurzaam kan worden genoemd, wegens de grote hoeveelheid energie die het verbranden van de mest vereist.

De initiatiefgroep bestrijdt deze kritiek. Ze wijst erop dat het politieke klimaat aanzienlijk is veranderd en dat afnemers van mest nu hogere eisen aan pluimveemest stellen. Volgens de initiatiefgroep kan een energiecentrale die op pluimveemest draait, anders dan de BMF meent, ook 'milieutechnisch' verantwoord zijn. Met het opwekken van energie uit pluimveemest, aldus de groep, biedt de sector een structurele oplossing voor het probleem dat ontstaat nu de overheid vindt dat ook de pluimveesector een grotere bijdrage dient te leveren aan het wegwerken van het mineralenoverschot.