Borst in brief aan Kamer: Verzekeraar moet kosten hulp remmen

DEN HAAG, 3 FEBR. Minister Borst (Volksgezondheid) roept verzekeraars op om de stijging van de kosten van medische hulpmiddelen af te remmen. Patiënten moeten ongehinderd gebruik kunnen blijven maken van hulpmiddelen.

Dit schrijft Borst in een brief die zij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gezonden. Zij ziet daarmee af van ingrepen in de prijzen en in de omvang van het hulpmiddelenpakket. Patiënten moeten volgens de minister gebruik kunnen blijven maken van hulpmiddelen zoals incontinentieluiers, diabetes-teststrips, elastische kousen, aangepast schoeisel en protheses.

In de brief staat ook dat de besparing op de uitgaven dit jaar niet de beoogde tweehonderd miljoen gulden zal opleveren. De uitgaven voor hulpmiddelen zijn sinds 1990 bijna verdubbeld tot zo'n 1,2 miljard gulden in 1997.

De minister verwacht dat er dit jaar slechts 67 miljoen gulden extra wordt bezuinigd. Borst gaat bij minister Zalm (Financiën) na of hij de tegenvallende opbrengst van de bezuinigingen, circa 130 miljoen gulden, wil bijpassen.

Een werkgroep die in 1996 was ingesteld om aan te geven hoe op de uitgaven voor hulpmiddelen jaarlijks tweehonderd miljoen gulden kan worden bespaard, heeft de minister enkele weken geleden een aantal voorstellen gedaan. De werkgroep suggereerde Borst onder meer de prijzen van de hulpmiddelen te verlagen, in te grijpen in het pakket dat wordt vergoed, de positie van verzekeraars als inkoper te versterken en de invoering dan wel verhoging van eigen bijdragen.

Het merendeel van die aanbevelingen wijst Borst van de hand. Zij vindt dat kostenbeheersing niet ten koste mag gaan van de patiënt. “Maatregelen die voor hen kunnen leiden tot het inperken van het menswaardig deelnemen aan onze samenleving zijn niet acceptabel”, schrijft de minister. Daarom is zij “op voorhand” tegen beperking van aanspraken op middelen en tegen hogere eigen betalingen. Ingrijpen in prijzen vindt zij bovendien niet nodig omdat deze nauwelijks hoger zijn dan in omringende landen.

Borst wil dat verzekeraars steviger gaan onderhandelen met de leveranciers van medische hulpmiddelen. Zij verwacht dat de verzekeraars lagere prijzen kunnen bedingen. Dit is met name mogelijk bij hulpmiddelen die in 'bulk' worden geleverd, zoals steunkousen, incontinentieluiers, stomamateriaal en diabetes-teststrips. Door inkoopcombinaties te vormen kan een forse kwantumkorting worden bedongen. Ook openbare aanbestedingen kunnen tot lagere prijzen leiden, zo verwacht Borst. Zij zal daartoe voor de verzekeraars de geldende regels op het gebied van inkoop en samenwerking versoepelen. Om de verzekeraars te dwingen mee te werken wil Borst de mogelijkheid om extra kosten te declareren bij de Ziekenfondsraad nog dit jaar afschaffen.