Bestrijding crisis Azië; China wil 1500 miljard investeren

PEKING, 3 FEBR. De Chinese regering is van plan de komende drie jaar ongeveer 750 miljard dollar te investeren in infrastructuur. Peking wil hiermee de geplande economische groei van 8 procent dit jaar veiligstellen

Ook wil China op deze manier bijdragen aan herstel in het door een crisis getroffen Zuidoost-Azië.

De Chinese vice-premier Li Lanqing deed de aankondiging tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. “In sommige landen in Azië, waar de financiële markten zich nog niet hebben hersteld, zullen velen zich afvragen of China in staat is dit jaar een economisch groeipercentage van acht procent te realiseren. Welnu, ik twijfel daar geen moment aan”, aldus Li.

Volgens vice-premier Li staan omvangrijke infrastructurele projecten op stapel die de Chinese economie een dermate grote oppepper zullen bezorgen dat het de voorgenomen groei dit jaar zal veilig stellen.

Hoewel Li geen cijfers heeft genoemd, gaan welingelichte economen in Peking ervan uit dat het om projecten gaat die drie jaar duren en om en nabij de 750 miljard Amerikaanse dollar (ruim 1500 miljard gulden) zullen kosten. De Chinese overheid verwacht dat het het bedrag kan generen via de uitgifte van staatsobligaties en de verstrekking van selectieve bankkredieten.

De uitlatingen van Li wijzen op een groeiend besef in Peking dat de economische stabiliteit in China, voor het herstel en het behoud van het door de financiële crisis geteisterde Azië, van essentieel belang is. Li 's woorden zijn ook een poging de zwaarst getroffen landen in Azië er opnieuw van te doordringen dat China niet van plan is zijn concurrentiepositie in de regio te versterken door de devaluatie van zijn munt.

Door de koersdalingen ten opzichte van de dollar elders in Azië is China relatief duur geworden. “Ondanks een lichte deuk in het groeipercentage van onze export, zal de waardevaste wisselkoers van de yuan behouden blijven, ” aldus Li. “Dat is niet alleen in ons belang, het draagt ook bij tot het herstel van het vertrouwen in de financiële markten van Azië.”

Investeringen in irrigatieprojecten, watertoevoerfaciliteiten en de aanleg van spoor- en snelwegen, zouden “zonder twijfel een uitbreiding van de werkgelegenheid en de consumptiegroei” met zich meebrengen, aldus Li.

Door de economische crisis in Azië heeft ook de discussie aangaande de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een nieuwe impuls gekregen. China tracht al elf jaar lid te worden, maar onenigheid de voorwaarden staat toetreding tot dusver in de weg.

Volgens WHO directeur-generaal Renato Ruggiero, die in Davos een ontmoeting had met vice-premier Li, is het voor het behoud van de economische stabiliteit in China van belang haast te maken met liberalisering van de financiële sector, waarvoor onlangs hervormingen zijn aangekondigd.