Website

De VVD heeft op het partijcongres het opmerkelijke besluit genomen niet verder te bezuinigen op de sociale minima. Na eerdere kritiek van de Partij van de Arbeid op het nieuwe partijprogramma van de VVD is op het laatste moment een aantal wijzingen doorgevoerd. Op de website van de VVD is het programma te lezen. Ook wordt er gediscussieerd over criminaliteit en de crisis bij het openbaar ministerie. (www.vvd.nl)