VVD claimt 'Groningen'

DEN HAAG, 2 FEBR. VVD-leider Bolkestein vindt dat in Groningen een VVD-burgemeester moet worden benoemd. Volgens Bolkestein is de VVD in het noorden ondervertegenwoordigd. Bolkestein zei dit zaterdag voor de Tros-radio.

Volgens de VVD-leider is de PvdA oververtegenwoordigd bij de verdeling van de grote gemeenten. Zo werd de vroegere FNV-voorzitter, de PvdA'er Stekelenburg, nog vorig jaar burgemeester van Tilburg.

Volgens Bolkestein moeten er meer VVD'ers worden benoemd, zeker als de liberale partij bij de komende verkiezingen ongeveer even groot wordt als de PvdA.

Bolkestein doet zijn uitlatingen nadat de commissaris der koningin in Groningen, de PvdA'er Alders, de vroegere commissaris der koningin H. Lammers, eveneens PvdA, als waarnemer in Groningen heeft aangesteld. Een opvolger van de opgestapte Ouwerkerk wordt pas in het najaar benoemd.

Alders vindt het verstandig te wachten met de benoemingsprocedure tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart, omdat anders een nieuwe raad moet werken met een profielschets die door de oude gemeenteraad is opgesteld. In de raad van Groningen is de PvdA met 10 zetels de grootste partij, de VVD bezet 6 zetels en is samen met GroenLinks de derde partij.