Veel varkenshouders vallen buiten opkoopregeling

Slechts 31 van de aangemelde 510 varkensbedrijven die met de varkenspest zijn geconfronteerd komen in aanmerking voor de Opkoopregeling Varkenshouderij. De overige 479 bedrijven hebben een te hoge prijs per kilogram fosfaat gevraagd en zijn afgewezen. Dat heeft het ministerie van Landbouw bekendgemaakt. In totaal wordt voor 36.000 kilogram aan fosfaatrechten uit de markt gekocht voor een bedrag van maximaal 46 gulden per kilo. Gemiddeld betaalt het ministerie 37 gulden per kilogram fosfaat.

Landbouworganisatie LTO-Nederland heeft teleurgesteld gereageerd op de uitslag van de opkoopregeling.

“De prijzen liggen ver onder de huidige marktprijs. We zullen Van Aartsen vragen deze regeling te heroverwegen en bij een volgende opkoop de prijzen meer marktconform te maken. Anders heeft een sanering op deze manier geen enkele zin”, aldus een woordvoerder van LTO-Nederland.

Deze prijs is gerelateerd aan de gemiddelde marktprijs zoals die gold in de periode juni 1996 tot juni 1997. Volgens de makelaars voor Agrarisch Onroerend Goed bedraagt die 65,50 gulden per kilo voor het zogenoemde concentratiegebied. De boeren ontvangen echter minder voor hun fosfaatrechten, omdat de marktprijs met dertig procent wordt verlaagd. Bij verkoop van rechten op de vrije markt mochten boeren via een afroomregeling slechts zeventig procent van de fosfaatrechten gebruiken na overname.