THE ECONOMIST

Karl Marx wordt niet genoemd. Noch diens adagium: godsdienst is opium van het volk. Toch zou het niet misstaan in het artikel dat The Economist wijdt aan Irak waar een stille edoch zichtbare omwenteling in religieuze zin plaats heeft. Hoewel, stil is die omwenteling niet helemaal want de bouw van wat de grootste moskee ter wereld moet worden, zal met het nodige lawaai gepaard gaan.

Volgens het blad heeft Hussein zo zijn eigen reden om de islam te 'herontdekken': de geïsoleerde positie die Irak in de regio heeft, zou er kleiner door kunnen worden. En de support voor Hussein in de islamitische wereld kan erdoor worden vergroot. Maar er is volgens het blad meer aan de hand. De jarenlange sancties tegen het land heeft de bevolking niet onberoerd gelaten, integendeel. Huisraad moet worden verkocht om eten op tafel te krijgen. 's Lands sociale structuur is kapot. In zo'n situatie is het niet onbegrijpelijk dat de bevolking naar iets 'hogers' grijpt - de religie. De moskeeën zitten op vrijdag bomvol. Vrouwen bedekken hun hoofden. Volgens een taxichauffeur is er geen reden tot zorg. Want het lijkt niet op Iran. Inderdaad. Maar The Economist voegt daaraan toe: nog niet.