'Sorry' is niet meer voldoende

Is de 'opstand' van de procureurs-generaal tegen minister Sorgdrager terecht, aldus één van de vragen in de rubriek Tegenspraak op de Internetpagina. Hierbij enkele reacties.

Bijbanen zijn bij deze functies niet van toepassing. Bij gedogen hiervan is melding maken niet afdoende gebleken. Daarom zou telkenmale, bij advisering, middels een los inlegvel, de bijbanen gemeld moeten worden, zodat deze onder ogen komen van diegene, die hierover beslissen. Op één blad kan aangekruist worden om welk nummer van de bijbanen het gaat, op de andere bijlage in gesloten couvert kan de aard van de bijbaan of belang beschreven worden. Als de heer Steenhuis deze procedure had moeten volgen, dan was bij hem zeker een bel gaan rinkelen.