Opstandige sjeik verschanst zich in Libanees dorp

BEIROET, 2 FEBR. Libanese regeringstroepen houden sinds enkele dagen het dorp Britel in Oost-Libanon omsingeld waar een radicale sjeik wiens conflict met de fundamentalistisch-shi'itische beweging Hezbollah de afgelopen dagen tot bloedige botsingen heeft geleid, zich heeft verschanst.

Het leger kwam vrijdag tussenbeide toen aanhangers van de sjeik, Sobhi Tufaili, een Hezbollah-school in de stad Ba'albek bezetten en pogingen het conflict vreedzaam op te lossen, waren mislukt. Bij de daaropvolgende schermutselingen viel een nog onbekend aantal doden, mogelijk tientallen.

Het leger stond circa 10.000 mensen uit Britel gisteren toe om Tufaili's naaste medewerker sjeik Khodr Tlays te begraven, die bij de botsingen van vrijdag werd gedood. Bij de begrafenis werden woedende leuzen aangeheven tegen de regering en tegen Hezbollah, de Partij van God die eind jaren tachtig, tijdens de Libanese burgeroorlog, door sjeik Tufaili werd geleid. “Dood aan Hezbollah! Dood aan de partij van Satan! Dood aan de hond Nasrallah”, schreeuwden ze in een verwijzing naar de huidige leider van Hezbollah, die vorige maand Tufaili uit de beweging zette met de rechtvaardiging dat hij verdeeldheid zaaide. Tufaili is van mening dat Hezbollah veel te veel een doorsnee politieke beweging is geworden. Ook premier Rafiq Hariri moest het bij de begrafenis ontgelden: “Dood aan Hariri, met ons bloed en onze ziel dienen wij u, Abu Ali (Tufaili)”, riepen de begrafenisgangers.

Hariri zelf gaf Tufaili van alle onrust de schuld. “Tufaili handelt al een hele tijd op illegale wijze”, voegde de premier eraan toe.

Tufaili, die in de jaren tachtig een rol speelde bij de dodelijke zelfmoordaanslagen door Hezbollah, kwam afgelopen zomer in de publiciteit met de afkondiging van een 'hongeroproer' in de oostelijke Beka'a-vallei om de regering te dwingen de armen in het gebied te helpen. Daarvoor kreeg hij enthousiaste steun onder de bevolking die de kloof tussen arm en rijk mede door de reusachtige corruptie spectaculair ziet groeien. De regering daarentegen, die van buitenlandse investeringen afhankelijk is en dus baat heeft bij rust, zag de campagne van het begin af aan als een lastig probleem. (Reuters, AP)