Op de bres voor Brabant

ARNHEM, 2 FEBR. Guy Kerpen (38), voorzitter van de Kamercentrale 's-Hertogenbosch, kwam afgelopen vrijdag met een tweeledig doel naar het VVD-verkiezingscongres in Arnhem. Ten eerste om te zorgen dat de Brabantse kandidaat en hoogste nieuwkomer op de VVD-lijst, W. van Beek, op plaats 26 zou blijven staan. En ten tweede om de Bossche VVD-fractieleider Onno Hoes aan een plaatsje op de landelijke lijst helpen. Kerpen slaagde in beide opzichten.

Voordat het zover kwam, had Kerpen, een goedlachse manager bij Philips, er een aantal weken van intensief lobbyen opzitten. Zijn langdurig lidmaatschap van de partij kwam hem daarbij goed van pas. Uit protest tegen de linkse leraren op zijn middelbare school in Venlo had Guy zich reeds op zijn vijftiende, in 1975, bij de liberalen gemeld. Kerpens ster rees snel. Hij werd voorzitter van de JOVD-afdeling Venlo, in welke functie hij Frank de Grave leerde kennen, destijds landelijk voorzitter, en later lid van het landelijk VVD-bestuur. Het leverde contacten op die hem dit weekeinde goed van pas kwamen.

“Prima”, vindt Kerpen het dat er zaterdag een discussie wordt gevoerd over de kandidatuur van VVD-prominent Dijkstal voor plaats 2. “De partijdemocratie moet zijn loop hebben.” Als er gestemd moet worden over plaats 26, waarvoor de Brabante gedeputeerde Van Beek kandidaat is, breekt er rumoer in de zaal uit. Een groep vrouwen, in het gezelschap van drie biggen, protesteert tegen inkrimping van de varkensstapel door VVD-minister Jozias van Aartsen. Big 'Jozias' kiest het achterste deel van de zaal als marsroute, de plek waar de Bossche afgevaardigden zich ophouden.

Voor Kerpen is dit nauwelijks toeval. Brabant en varkens vormen al enige tijd een dodelijke combinatie. Niettemin valt de schade voor kandidaat Van Beek mee. Als de rust is weergekeerd, en de biggen door toegesnelde landbouwinspecteurs zijn opgepakt om op varkenspest te worden gecontroleerd, blijkt de gedeputeerde met 93 procent van de stemmen te zijn gekozen.

Spannender wordt de discussie na plaats 30. Afgesproken is geen wijzigingen aan te brengen in de top van de lijst. Des te harder doen regionale afdelingen hun best om kandidaten in de tweede helft van de lijst een hoger plaatsje te geven. Kerpen heeft beloofd zich in te spannen voor de Bossche liberaal en groothandelaar Hoes. Die wil hij als 'de nieuwe Broos' lanceren. Daarmee doelt Kerpen op het onlangs overleden Tweede-Kamerlid Broos van Erp, de banketbakker uit Best die zeer bekend was in middenstandskringen.

Op de oorspronkelijke lijst staat Hoes te laag (61) om mee te mogen doen met de landelijke verkiezingen. Kerpen wil proberen hem op plaats 56 te krijgen en heeft daarover, dacht hij, spijkerharde afspraken gemaakt met collega's uit andere Kamercentrales. Toch valt zijn strategie bijna in duigen. De afdeling Veldhoven, notabene onderdeel van de Bossche Kamercentrale, is vastbesloten een eigen kandidaat op de landelijke lijst te krijgen. Het ongelooflijke gebeurt. Aan het eind van een ellenlange stemming besluit Veldhoven haar eigen kandidaat in stelling te brengen tegen, jawel, Hoes.

Kerpen is des duivels. Zijn gezag als regionaal voorzitter lijkt in het geding. Hij snelt naar de microfoon. “Voorzitter, alle andere afdelingen van de Kamercentrale Den Bosch steunen kandidaat Hoes, daarover geen misverstand.” Het blijkt geen bluf. Even later geeft het elektronische bord 91 procent van de stemmen voor Hoes aan.