Ochtense jeugd-tbs'er komt niet vrij

ARNHEM, 2 FEBR. Als de Ochtense ontuchtpleger H. van de H. na de beëindiging van zijn jeugd-tbs niet instemt met een vrijwillige opname in een psychiatrische inrichting, zal het openbaar ministerie hem gedwongen laten opnemen.

Het openbaar ministerie is daartoe samen met het ministerie van Volksgezondheid een procedure begonnen. Van de H. wordt op 11 februari 21 jaar en moet dan volgens de wet worden ontslagen uit de jeugdinrichting Harreveld. Daar was hij vier jaar geleden geplaatst na zware mishandeling en seksueel misbruik van tientallen kinderen uit Ochten. Volgens deskundigen is hij nog niet uitbehandeld.

De mogelijke terugkeer van Van de H. zorgde voor onrust in Ochten. Een aantal ouders vreesde dat Van de H. zich opnieuw aan kinderen zou vergrijpen en eiste in een kort geding dat de jongen zou verhuizen naar een andere gemeente. Tijdens het kort geding werd aan burgemeester Zomerdijk van de gemeente Echteld, waartoe Ochten behoort, gevraagd te bemiddelen in het conflict. Dat leidde er afgelopen vrijdag toe dat Van de H. zich vrijwillig zou laten behandelen in Harreveld. De ouders die het kort geding aanspanden blijven echter bij hun eis dat Van de H. bij vrijlating moet verhuizen. De uitspraak is morgen.

Ondertussen zijn het openbaar ministerie en Volksgezondheid de procedure tot gedwongen opname begonnen, omdat de kans zou bestaan dat Van de H. de inrichting alsnog voortijdig verlaat. De Wet bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) biedt de overheid de mogelijkheid iemand gedwongen op te nemen, bijvoorbeeld bij een acute noodsituatie of als de betrokkene een gevaar vormt voor zichzelf of voor de samenleving. Wil Van de H. gedwongen opgenomen kunnen worden, dan moet hij wel eerst een psychiatrisch onderzoek ondergaan. Dat zou vandaag gebeuren.

Volgens een woordvoerder van Volksgezondheid is de procedure bedoeld als “een soort van achtervang”. “Hij kan op 12 februari zeggen dat het mooi is geweest. We kunnen nu binnen een paar uur een gedwongen opname regelen”, aldus de woordvoerder. Burgemeester Zomerdijk van Ochten betreurt de gang van zaken. “Het gevaar bij dwang bestaat dat het juist averechts werkt.”